Rainer Maria Rilke ///

Dumnezeu vorbește fiecăruia…

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dumnezeu vorbește fiecăruia numai înainte de a-l face,

atunci se duce cu el tacînd afară din noapte.

Dar cuvintele, înainte ca fiecare să înceapă,

aceste noroase cuvinte, sunt:

Trimis afară de simțurile tale,

du-te pîna la marginea dorului tău;

dă-Mi veșmînt.

În dosul lucrurilor să crești ca un foc,

ca umbrele lor, întinse,

sa Mă acopere mereu întreg.

Lasă să ți se întîmple orice: frumusețe și spaimă.

Trebuie numai sa mergi: nici un sentiment nu este cel mai depărtat.

Nu te lăsa despărțit de Mine.

Aproape este țara

pe care ei o numesc viață.

Ai s’o recunoști

după gravitatea ei.

Dă-Mi mîna.

Publicitate