Category: Uncategorized


Se cade să se vindecăm de iluziile ce pot fi hrănite, uneori, de către o mare emoție, cum a fost cea experimentată în ultimele săptămâni. Căci în spatele acestei emoții consumate rămîne o Românie reală care, ca pondere electorală, este chiar mai consistentă decît cea febrilă, creativă, spontană, exigentă, care am descoperit-o în piețele publice ale marilor orașe, unită în revolta împotriva iraționalității și cinismului guvernanților. Desigur, mereu în istorie schimbarea este indusă de o minoritate activă, ce poate să fie coagulată și de către o emoție intensă. Dar în absența unei construcții pragmatice a unei platforme politice alternative, de jos în sus, care să capitalizeze acest uriaș rezervor de speranță și așteptare pentru ”un alt fel de politică la români”, și care ar putea iniția resetarea scenei politice autohtone, toate aceste ”victorii de etapă” (precum înlăturarea ordonanței) se vor pulveriza. În fapt, ”cealaltă” Românie (o voi numi convențional așa, deși mai corect ar fi să vorbim de ”celelalte” Românii, căci sunt foarte multe feluri de Românii) se arată a fi, în pofida aparentei tăceri, mult mai ”puternică” decît de imaginăm. Și e alcătuită precumpănitor din proiectul reușit al ”omului nou”, care a produs specia mutantului (omul asistat, dependent de stat, fără memorie, fără rădăcini, hrănit pavlovian cu firmiturile tranziției).

Prin urmare, iată ce găsesc necesar: un exercițiu prealabil de luciditate,  înțelegînd Româniile din România. Înțelegere realizată, în primul rînd, cu mijloacele științelor sociale, și nu cu verbul ”liderilor de opinie”, însoțită, mai apoi, de  asumarea faptului că orice schimbare nu se poate face în răspărul României mutante, negînd-o, ignorând-o, disprețuind-o, ci pătrunzîndu-i neputința și drama. Urmat, mai apoi, de o platformă politică alternativă, care să catalizeze resursele de expertiză, speranță și așteptări ale acestei Românii active, pentru o transformare radicală a tuturor Româniilor. Sigur, nu ”profetic”, nu cu ”lideri providențiali”, ci în jurul modelului democrației liberale, cu rîvnă, onestitate, decență. Negreșit, e un proces îndelungat, costisitor, dar acum, la începutul ciclului electoral ar fi cel mai potrivit să fie lansat. Căci baza socială de sprijin pentru un asemenea proiect e mai consistentă ca oricînd în România ultimilor 27 de ani (cu idei, valori, personaje, proiecții, toate maturizate). Altfel, vom rămâne, ca de atîtea ori după 1989, cu cenușa unei emoții. Și atît.

PS: Pentru o minimă ”documentare” de teren, iată un studiu de caz foarte expresiv despre portretul ”celeilalte Românii”:

http://adevarul.ro/news/politica/ura-scindeaza-romania-experimentul-pitesti-varianta-2017-8_58a93bbd5ab6550cb89b827e/index.html

Reclame

Calea

Studiile psihopatologice tulburătoare realizate de Aaron Antonovsky asupra femeilor evreice care au trecut prin trauma extremă a deportării în lagărele de concentrare indicau o tendinţă neaşteptată. Cu cît trauma fusese pentru supravieţuitoare mai cumplită, cu atît ele se aratau la vîrsta senectuţii mai senine şi mai „stăpîne” pe propria lor viaţă (sau mai „reziliente”, cum spun terapeuţii). Investigaţia psihologică selectase femei născute între 1914-1923, care aveau, aşadar, la debutul războiului între 16 şi 25 de ani, şi care ajunseseră acum la o vîrstă foarte avansată. Deşi experimentaseră privaţiunile cele mai crîncene în anii războiului, supravieţuind miraculos, şi trecuseră mai apoi prin încercările migrării în Israel, ele probau o stranie rezistenţă. Chiar şi din punct de vedere neurofiziologic, în pofida unor sechele fizice moştenite din acei ani, sănătatea lor mentală era remarcabilă, mult superioară femeilor „obişnuite”, care trăiseră o viaţă normală, şi care indicau în multe privinţe acum, la bătrîneţe, semne ale degradării psihice. E ca şi cum trauma te întremează. Viaţa purtată sub semnul unui mîine care îţi este refuzat şi a unui „acum” care poate va fi ultimul se reaşează drastic. Încerci să sorbi fiecare clipă, să respiri fiecare fărămă de aer care iţi mai este dată, răscoleşti ultima speranţă. Şi mai apoi, dacă printr-o minune „scapi”, nu mai poţi face pe „uitucul”, devenind aceeaşi legumă socială nepăsătoare şi tîmpă civic, precum prototipul celor mai mulţi dintre semenii noştri „normali”. Vi-l amintiţi pe Corneliu Coposu, atunci cînd a apărut în spaţiul public după ‘89? Figura aceea stranie şi luminoasă, a unui bătrîn puternic şi senin deopotrivă, care trecuse, în tinereţea sa prin închisorile comuniste şi care, la Râmnicu-Sărat, după şase ani de recluziune severă, uitase chiar şi să vorbească? Privirea sa, ca şi întregul comportament exemplar de mai apoi, aveau să strige un înţeles mai adînc: oricîtă nedreptate şi suferinţă s-ar aduna într-un om condamnat pe nedrept de istorie, el poate rămîne întreg, dacă e hrănit de credinţă. Nici un călău al totalitarismului nu-l poate doborî pe Dumnezeu. Dar azi, printre aburii căldicei ai clipei, ce mai rămîne din noi? Cîţi rătăciţi! Ce gloată de nefericiţi! Obsedaţi de uşurătatea vieţii, acum, cînd avem „totul”, nu mai avem, în fapt, nimic. Într-o lume relativistă în care ecologismul, feminismul sau corectitudinea politică devin egali cu Dumnezeu, într-o lume în care nu mai avem Adevăr şi Morală, ci numai adevăruri şi morale, exerciţiul suferinţei devine un revelator al unei vieţi „nenorocite”. Privită ca un dezastru care se opune confortului existenţial, suferinţa corupe, descompune, sufocă. Atît Corneliu Coposu, cît şi supravieţuitoarele Auschwitz-ului ne transmit, însă, altceva: a fi întreg şi demn nu depinde de cît de „blîndă” e istoria cu destinul tău, ci de cît de puternică e credinţa din tine: credinţa în viaţă, în puterea speranţei, în Dumnezeu. Într-o Românie a blazării şi lehamitei, în care retorica lamentaţiei se conjugă „firesc” cu tentaţia autoinfirmizării, în care majoritatea semenilor noştri caută calea căldicică individual şi supravieţuirea igienică social, ce mai rămîne? O ultimă, dar neobosită speranţă: chiar şi atunci cînd totul pare pierdut, nimic nu este pierdut. Totul e să afli, în sfîrşit, Calea.

Timişoara mea

Atunci cînd specialiştii în psihosociologie încearcă să colecteze imaginile reper ale oamenilor dintr-o anumită comunitate despre ceea ce îi reprezintă, deseori primele asociaţii care le vin în minte sunt definitorii pentru întregul evaluat. Şi uneori, în nucleul imaginar al unui singur om poţi afla chipul condensat al unei întregi lumi, care e frecvent confirmat în „adevărul său” de rutinele statistice ale cercetărilor de teren pe eşantioane. Dacă ar fi pun în mişcare un exerciţiu de introspecţie, atunci cînd mă gîndesc la Timişoara, mi se activează, înainte de toate, imaginile decisive ale lui decembrie 1989, mai ales cele de dinainte de 22. Aici ştiu de atunci, pentru totdeauna, că e locul din ţară în care „se înghite” cel mai puţin nedreptatea. Iar cei care au trăit atunci conversiunea către noua viaţă, cu riscul aproape implacabil al lui „vom fi raşi de pe faţa pămîntului”, nu vor mai putea fi duşi de nas vreodată de (neo)comuniştii travestiţi ai „democraţiei originale”. Timişoara e şi locul în care, în copilărie, cei mai buni prieteni ai mei se numeau Zoli, Horst şi Bobo (de la Slobodan). Nu pot uita zvonul de primăvară plin de speranţă din ochii iubitei, în miezul unei primăveri exuberante din Parcul Rozelor. Îmi amintesc şi acum cu emoţie felul în care eu ortodoxul, după ce am asistat la o luminoasă slujba de duminică, am ascultat înfrigurat întîia oară la orgă, în Biserica Romano-catolică din Bălcescu, Passacaglia de Bach. Sau modul în care, hăituiţi de camerele video care „surprindeau” revolta tribunei incendiare, le strigam în faţă securiştilor ceea ce merită, şi o mai băteam pe Dinamo încă o dată, chiar cu preţul asumat al retrogradării pregătite temeinic de „cei care au grijă de noi”. Dar Timişoara nu e numai solidaritate, curaj, mireasma trandafirilor de mai, deschidere interetnică şi confesională, sfidarea autorităţii centrale abuzive. În egală măsură îmi vin degrabă în minte palatele ţigăneşti din centru, Mall-ul capitalist ridicat de către un securist notoriu, mititeii sfîrîind în balconul blocului de margine, scuipatul „natural” din staţia de tramvai adresat „plebei” cenuşii, înnămolită în plase. Ce poate integra toate aceste imagini contrastante? Există oare un liant capabil să susţină o eventuală speranţă în „trăinicia unui spirit al locului”, care să doboare toate mizeriile scăzătoare ale clipei? Ce vom alege, aşadar? Viena sau Istanbulul? Civilitatea sau circul public? Seccesion-ul de pe Corso sau turnuleţele flancate cu lei de ghips? În 1989 am mai ales o dată. Se părea că pentru toată România. Şi nu a ajuns, cu totul, nici pentru întreaga Timişoară. Merită să mai încercăm o dată.

 

… pornind de la episodul  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209227576225315&set=a.10200147529669826.2199989.1198524806&type=3&theate:

 

Găsesc ca am ajuns la un punct dincolo de care această  ”discuție” (https://www.facebook.com/gavreliuc/posts/10209230163810003?notif_t=comment_mention ) nu mai poate continua, căci s-a trecut cea din urmă graniță a bunei cuviințe. Niciodată, la nici un pelerinaj, biserica nu a PRETINS bani/daruri/bunuri (sau, ca la expoziția de la care a pornit toată tevatura, ”bilete de intrare”). Pelerinii sunt cei care au donat, de bunăvoie și nesiliți de nimeni. Așadar, mi se pare că răsturnați adevărul, și folosiți trunchiat ”datele”  care provin din surse ”sigure” (precum rezervorul de informații  de mare ”acuratețe” de tipul ”stirileprotv”).

 

Dar, dincolo de toate, pe fond, deloc, dar absolut deloc nu despre acest subiect era vorba în intervenția Societății Timișoara. Mai mult, în poziția ST argumentele de factură religioasă nu interveneau deloc în solicitarea pe care am făcut-o, ci cele de natură etică (o etică foarte seculară, asociată drepturilor omului), juridică (privitoare la grave inadvertențe procedurale) și politică (legate de contaminarea poveștii cu imixtiunea statului totalitar chinez). Am să păstrez pe contul meu aceste intervenții ale dvs., domnule Cartograur Somth,  pentru că ele constituie o demonstrație de manual (se pot seminariza cu studenții, chiar mi-ați furnizat un material foarte util la îndemână!) despre cum se pot manipula oamenii care nu au un discernământ structurat sau sunt complet neinformați despre subiectul ”țintă”, mai ales dacă le poți stârni un val de emoție difuză. Vă adresați, totuși, unui profesor de psihologie socială, care cu aceste topici se ocupă, și care poate să vă decodifice cu ușurință ”înclinațiile”.

 

Așadar, deși ST nu a vorbit deloc despre problematica religioasă a poveștii, atacatorii ei au deturnat discursul critic inițial și argumentele sale către tema ”moaștelor”, temă generatoare de emoție și revoltă, pentru cei care, neîmbisericiți (sociologic majoritari) reacționează instinctiv la ”hoția popilor”. Inițiatorii mesajului, animați de bună credință, v-au furnizat, în mod repetat, argumente, pe care nimeni nu le-a auzit (ele pot fi citite în postările anterioare) și au încercat să vă atragă atenția că ”nu despre asta e vorba în propoziție”.  În realitate, atacatorii nici nu doreau, în fapt, să audă argumente, căci ceea ce se dorea nu era decât eliminarea mesajului inițial deranjant și discreditarea purtătorilor lui. Cum se poate obține mai ușor un asemenea deziderat? Prin asocierea inițiatorului mesajului cu ceva stânjenitor, degradant, scăzător (care nu are legătură cu mesajul). Și cine să atace? Preferabil cineva care să fie cu atât mai vocal, cu cât e mai ascuns  (nu întâmplător, cele mai vehemente atacuri provin de la conturi de Facebook care sunt ale unor ”umbre”, și nu ale unor persoane cu nume și prenume și cu identitate asumată). Și care să ocupe ”scena” pretinsului dialog printr-o impulsivitate nevrotică (în fapt, specia atacatorului nici nu dorește, vreodată, vreun dialog; dacă și l-ar fi dorit ar fi putut intra pe ușa deschisă cu bună credință de câteva ori). Cum se manifestă? Printr-o avalanșă de mesaje, care copleșesc prin vehemență, visceralitate și …cantitate (mă și întreb, oare, cum arată ziua obișnuită a unui personaj care aparține categoriei? / mai are răgazul unei reflecții? / mai ”face” și altceva pentru – mă iertați, era să zic ”sufletul” său, dar mi-am corijat greșeala, căci pentru ”categorie” sufletul e o entitate dogmatică sau, în cel mai bun caz, o metaforă – … economia  unei zile? ).

 

Așadar, să recapitulăm. A spune ceva ce nu ne convine și lovește în interesele noastre. OK. Nu atacăm conținutul mesajului P (”petiție”) produs de A, ci îl atacăm pe A. Cum? Prin învăluire (sursa atacului nici nu își dezvăluie identitatea)! Se creează o temă M (”moștele”) care, prin scanarea subiectelor publice discreditabile, e în ”top” (independent de legitimitatea plasării sale acolo) și se forțează argumentația pentru a o transforma într-o temă similară cu P. Nu are importanță că nu are nici o legătură. Cu cât e mai contrastantă, e mai eficace (Aronson, un teoretician de primă mână al influenței sociale, spunea că ”nu are importanță cine ce spune în jocul manipulării, ci important e ca cel care atacă să o facă aruncând pe piață un subiect cât mai sângeros simbolic. Doar așa poate spera să îl doboare pe celălalt”). Apoi se bombardează publicul țintă cu o încrâncenare și o vehemență pe care A nu o avea niciodată (căci A mai are și altceva de făcut). Se stârnește, se amenajează (vorba lui Goffman) și se dirijează emoția publică. Un postulat clasic în psihologia influenței sociale (probat experimental) afirmă că o atitudine construită preponderent la nivel cognitiv este destructurată mai ușor prin argumente emoționale. Așadar, dacă publicul nostru (destul de ”buimac”, în cele mai multe cazuri) a ”aflat” prin intermediul  mesajului P inițiat de A că e ceva ”în neregulă”, îi stârnim o emoție puternică asociativă, și îi ”dăm în cap” lui A, prin alăturarea cu M (”moaștele”), ceea ce conduce la restructurarea cognitivă a lui P, conformă cu interesele noastre. Căci, nu-i așa, ce credibilitate poate să pretindă un ”retrograd”, ”dogmatic”, ”înapoiat”, ”sofist”, ”ipocrit”, ”așa-zis profesor universitar” etc, care mai are și naivitatea să recunoască public că este un creștin-ortodox practicant (moment în care se cultivă culmea dezgustului!), câtă vreme el consimte la ”puparea stârvurilor”. Și, prin activarea erorii de suprageneralizare (overgeneralization cognitive bias), A este discreditat ”integral” (dacă e ”ortodox”, înseamnă că e cu ”stârvurile” și e un ”înapoiat” în ”toate cele” și nu e ”bun” pentru „nimic”, precum profesura…, deci nu merită să mai fie ascultat / când nu trebuie, ca în alte vremuri nu foarte îndepărtate, să fie și eliminat).  Efectul (repet, pentru cei cu discernământul  diminuat sau pentru cei complet neinformați asupra temei) este îndepărtarea igienică de A, și, pe cale de consecință, de mesajul pe care l-a promovat, P, urmat de restructurarea cognitivă a publicului țintă, conform intereselor celor care au atacat (nu conform adevărului, care este doar o entitate instrumentală). Și, în sfârșit, să celebrăm ”victoria”: aducerea în ”matca noastră”, a celor care vedem ”drept” lucrurile.

Dar în povestea de mai sus, pur si simplu, A a spus P. Atât.

La P se poate răspunde cu contraargumente, în măsura în care B, cel care îi răspunde, poate împărtăși aceleași premise cu A. Cum în viața reală rareori A și B au aceleași premise, dialogul civilizat, roditor, adevăratul dialog e cel în care A și B se ”adună” împreună pentru a merge dincolo de premisele lor inițiale disjuncte, printr-o reconfigurare îmbogățită a perspectivelor personale inițiale. Este evident că nu avem de-a face acum cu așa ceva.

Pe scurt:

  • Pentru că B (”atacatorul”) nu și-a dezvăluit identitatea;
  • Pentru că B nu a deschis nici una din porțile către dialog înspre care a fost invitat;
  • Pentru că B a perseverat în a lovi fără temei în PERSOANA celui care inițiat mesajul;
  • Pentru că B a deturnat repetat mesajul inițial înspre ținte care nu au nici o legătură cu conținutul acestui mesaj, probând rea credință (probabil interesată sau, pur și simplu, … dogmatică) am hotărât să blochez toate mesajele de acest tip de acum înainte și pe cei care le lansează).

Nu voi îngădui ca și contul meu de Facebook să devină teritoriul unor manipulări ordinare, ci îl voi păstra în continuare, cu puterile mele – câte sunt – și cu discernământul meu – întemeiat pe valorile în care cred – un spațiu al ”călătoriei alături de celălalt”, călăuzită de adevărurile care contează.

Dezbaterea iscată de Conferința de presă de ieri, organizată de către Societatea Timișoara (http://timpolis.ro/plangere-penala-pentru-expozantii-our-body-universul-interior-pentru-profanare-de-cadavre/) și de petiția online pe care ST a redactat-o (http://www.petitieonline.com/inchideti_expozitia_our_body-universul_interior_muzeul_banatului) a generat foarte multe luări de poziție, din păcate cele mai multe exprimate într-o manieră vehementă și necivilizată. Au fost, însă, și poziții moderate, care îndemnau la dialog. Răspund, în cele ce urmează, unei asemenea ”interpelări”:

–––––––––––––––––––––––––

Dl. Lazăr Lungu:

Argumentele nu sunt solide.

1. Argumentul: trupurile umane sunt înfățișate cu organele interne expuse.
Idem punctul cu „respectul pentru corpul și memoria celor dispăruți”.

Poate unii o să fie surprinși, dar în interior suntem alcătuiți din organe, la fel ca toate celelalte animale, nu din curcubee magice :)). Este o expoziție menită să înfățișeze anatomia umană. La medicină cum credeți că învață studenții? Se uită la cadavre ca la priveghi, privind și făcând cruci? Nu, folosesc instrumente medicale și pătrund chiar ei în interior. Aveam un amic, student la stomatologie care avea un craniu în cameră..

2. Argumentul: expoziția este cu intrare plătită.

La vreme ar trebui să le transporte și să le expună gratuit? Nu e singura expoziție unde dai bani și vezi componente de oameni. Nu am auzit pe nimeni să militeze pentru închiderea muzeului de științe naturale.

3. Argumentul: consimțănântul persoanelor lipsește.

Asta îmi aduce aminte: la muzeul de științe am văzut oase de oameni preistorici. La vreme nici oasele lor nu pot fi expuse deoarece nu sunt disponibile hârtii cu consimțământul?

4. Argumentul: originea corpurilor.

Sunt din China, evident, dar nu există nicio dovadă cum că ar proveni de la prizonieri. Nu este imposibil să provină, dar nu i-ar fi trecut nimănui asta prin cap. Și să fi provenit, nu există niciunde în cadrul expoziției o celebrare a tratamentului pe care îl aplică China disidenților. Practic, dacă nu se deschidea subiectul, subiectul nu exista, nu era pe masă! Deschiderea subiectului a creat problema, a invocat-o din neant.

5. Argumentul: expoziția a fost interzisă în Franța.

Franța a interzis multe lucruri și cu rost și fără rost.

6. Argumentul: prejudiciul de imagine adus Muzeului Banatului.

Păi singurii care au făcut troacă de porci expoziția sunt cei care cer acum interzicerea ei. Se dorea ca Muzeul Banatului să nu aibă prejudiciu de imagine? Atunci trebuia să nu fie atacat pentru expoziție!!! Altfel, punctul ăsta sună a șantaj. „Faceți ce zicem noi sau ieșiți prost. A, ce contează că noi v-am făcut să arătați prost?”.

–––––––––––––––––––––––––

Stimate Domnule Lazăr Lungu,

În pofida faptului că aveți o opinie diferită, v-ați exprimat-o civilizat în comentariul anterior, motiv pentru care am sa vă răspund la fel de deschis. Repet, nu trebuie să fim de acord, dar ne putem vorbi reciproc cu decență și respect, cu nădejdea că astfel putem spori înțelegerea a ”ceea ce se întâmplă, de fapt”. Așadar:

  1. Oamenii sunt, totuși, mai mult/altceva decât ”celelalte animale”. Am precizat: atât legal (explicit, cu proceduri clare, în codurile civile/penale din toate țările civilizate), cât și moral (respectul față de demnitatea unei PERSOANE care a murit), așa ceva nu ar fi de îngăduit.
  2. Cu atât mai mult cu cât se organizează o acțiune care este – în litera, dar și în spiritul legii – neîngăduită și imorală, nu ar trebui ca aceasta să aibă un scop lucrativ.
  3. Cadavrele celor expuși sunt ale unor oameni care au trăit ACUM (cu alte cuvinte, într-o societate în care aceste exigențe juridice și morale funcționează: sigur, mă refer la acel tip de societate – ordonată în jurul democrației liberale – pe care ne-o dorim și noi să ne-o asumăm), și nu în epocile preistorice (când această normativitate era inexistentă).
  4. Există numeroase documentări ale acestor practici în China (comunicatele Societății Timișoara le indică explicit). Sigur, este doar o suspiciune (nimeni nu a susținut altceva!), dar tocmai pentru a o înlătura, cei care trebuiau să facă asta erau organizatorii expoziției, prezentând documente clare care să risipească orice supoziții neconforme. Nu au făcut-o. Mai mult, fiind vorba de o temă sensibilă pentru opinia publică, o temă care a iscat controverse, buna credință a organizatorilor putea fi probată tocmai prin prezentarea unor documente convingătoare care să elimine orice incertitudine și orice dubiu privitoare la proveniența cadavrelor. Altfel, se sugerează că ”e ceva de ascuns”. Iar noi, care am trăit experiența totalitară, s-ar cuveni să fim mai precauți cu o expoziție în care ni se vinde o ”realizare tehnologică de excepție” (plastinarea cadavrelor) dintr-un spațiu comunist. Cât privește comentariul dvs. ulterior, conform căruia ”veniturile nu ajung la statul chinez”, aș fi mai rezervat. O asemenea expoziție nu s-ar fi putut organiza fără ”materia primă” furnizată de către statul chinez, care vă asigur că nu a făcut această ”cedare” în numele ”progresului științei universale”.
  5. Firește că faptul în sine de a fi fost interzisă în Franța nu e un argument suficient. Dar, pe speța cu pricina, legislația civilă/penală din România și Franța sunt practic identice. Așadar, măcar procesual, în spețe similare și cu normativități identice, soluțiile în justiție ar trebui să fie identice.
  6. Muzeul Banatului este o instituție de interes public și nu poate găzdui ”orice”, conform principiului ”autofinanțării”/”atragerii de resurse”, etc. Spre deosebire de Muzeul Satului (care are o altă misiune), Muzeul Banatului a fost, este și nădăjduim că va fi un spațiu al cercetării academice serioase și al deschiderii culturale către comunitate. Strict administrativ, Muzeul Banatului se află în subordinea Consiliului județean Timiș, care prin politicile sale (în acest caz, științifice și culturale) trebuie să vegheze ca această importantă instituție să nu se abată de la misiunea sa. Societatea Timișoara apreciază că prin asemenea manifestări (asupra cărora cei care dau girul nu și-au formulat o poziție) nu se răspunde acestei cerințe de funcționalitate instituțională. Apoi, CJT nu este decât expresia cetățenească REPREZENTATIVĂ la nivel județean a fiecăruia dintre noi, așa cum a putut fi ea agregată comunitar, și, prin urmare, orice decizie care se ia trebuie să reflecte voința comunității, iar, pe subiecte sensibile, cum e acesta, voința respectivă trebuie ”chestionată”, ceea nu s-a întâmplat.

Și, în sfârșit, vreau să mai adaug ceva, cu subiect și predicat, asupra unei topici care apare scrâșnit în multe din intervențiile care s-au succedat în ultimele zile pe rețele de socializare și în presă, caracterizate mai mult de visceralitate și resentiment, decât de judecată cumpănită și cuviincioasă. Deseori a fost invocată asemănarea acestei expoziții cu ”perindarea lucrativă a moaștelor”, care, pasămite, nu e la fel de ”vigilent” detestată de către cei care solicită interzicerea expoziției cu pricina, ceea ce nu face decât să ateste”parțialitatea interesată”, ”rigiditatea cognitivă”, ”dogmatismul” și ”retardarea” acestor ”bieți înapoiați superstițioși”.

Dar nu există, vădit, nici o legătură între cele două ”obiecte de analiză” ale discursurilor publice ”beligerante”. Căci pentru cineva care se situează autentic în tradiția creștin-ortodoxă prin felul în care își ordonează identitatea (ca și pentru cea catolică, de altfel), ”moaștele” nu sunt niște ”oase plimbate” pentru ”profit” de către o biserică hămesită, care subjugă mințile unor ”debili intelectual”, captivi într-un ”trecut sălbatic”. Pentru cineva care trăiește curat și cinstit exigențele canonice creștin-ortodoxe, și care își asumă cultul morților (cu tot ce presupune acesta înlăuntrul unei tradiții care l-a consacrat, inclusiv respectul care se cuvine acordat moaștelor), toate obiecțiile ”progresiștilor” cad: firește că orice sfânt (calificat ca atare de către tradiție, și care, cel mai adesea, a fost martirizat pentru credința lui) și-a ”dat consimțământul” (ca să vorbesc în limbajul ”vremurilor”) pentru ca trupul să-i devină un mijlocitor către Dumnezeu al credinciosului, căci viața sa a fost închinată lui Hristos, prin ”renunțarea la trup”.  Pe scurt, orice credincios care a parcurs experiența ”trecerii” prin intermediul slujbei înmormântării, făcută cu măsură, conform canoanelor, și-a ”dat consimțământul” ca trupul lui (care se cuvine respectat!) să se ”întoarcă în pământ”, iar sufletul său să se întoarcă la Dumnezeu, ”în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea”. Sigur, pentru dvs., cei pentru care viața e doar o îngemănare de carne și sânge, și care se sfârșește o dată cu ultima bătaie a inimii, trupul nu rămâne decât o adunătură de carne stricată. Cu care se poate face, didactic, ”orice” ne ajută să ”înțelegem mai bine acel conglomerat ciudat de piele, țesuturi și oase care este omul”. Dar, vă rugăm, nu uitați că pe lumea aceasta mai sunt și alții pentru care omul mai este și ALTCEVA. Și pentru care viața aceasta poate să aibă și un alt rost decât simpla celebrare a cărnii…

Deunăzi am trăit pe o stradă lăturalnică, în vecinătatea unei biserici, o întîmplare stranie. Eram grăbit către una dintre destinaţiile pe care de obicei le privim ca urgente, înspre o universitate în care mă aşteptau o mînă de studenţi (ce „sperau” să nu mai apar în „ultima” săptămînă de şcoală), alergînd într-o Timişoară cenuşie şi rece, nervos şi agitat de „netrebnicia” autobuzului care nu a ajuns la timp. Eram zgribulit şi gata să fac o nouă „revoluţie”. Cînd, dintr-o dată, am simţit o căldură neobişnuită, palpabilă, în spate. Mă întorc instantaneu şi goana mi se frînge degrabă. Acolo, la un colţ de lume şi de timp, dincolo de marile mele „urgenţe”, stătea pe asfaltul îngheţat un cerşetor, cu picioarele amputate, învelit într-o pătură incertă. Am simţit cum mă arde privirea lui. Era intensă, asemenea unei rugi disperate. Era un cerşetor „altfel”. Nu îmi cerea nimic. Doar mă privea. Adulmecînd „ceva” ce îmi scăpa în primă instanţă, ceva adînc, ceva ce era numai „al meu”. Şi curînd, am aflat: eu mergeam. Eu aveam ceva ce el nu va putea redobândi nicicînd. Ceva ce-mi era propriu mereu, rutinier, şi care l-ar face pe el nespus de fericit, chiar dacă ar redeveni „întreg” numai pentru o clipă. Şi mi-am luat seama. Cît de multe astfel de bogăţii ascunse ducem cu noi, în nimicnicia ignoranţei noastre. Sănătate, timp, speranţe, părinţi, soţi şi soţii, prieteni, copii, mai ales copiii, miracolul întîlnirii cu ei. Dar s-au lipit atît de mult de carnea lui „ceea ce suntem”, încît le descoperim numai atunci cînd e deja prea tîrziu, după ce s-au risipit. În locul micilor şi marilor mizerii ale lumii, al „cataclismelor” cotidiene, am înţeles că ar trebui să reînvăţăm să preţuim „ceea ce avem” cu adevărat, firescul relaţiei noastre cu noi înşine, cu oamenii, ideile şi lucrurile. Şi să încercăm să ne bucurăm, în credinţă, de felurimea lumii, alături de cei dragi, cît îi mai avem lîngă noi. Să abandonăm fuga spre nicăieri şi lupta împotriva tuturor, convertind-o salvator în aşezarea în viaţă – la care am uitat să mai fim prezenţi – şi în întinderea mîinii către semenul de lîngă noi. Acum şi aici. Crăciunul atunci se va naşte cu adevărat.

Generaţia 00

A început un nou an universitar. Deşi avansam un clişeu, mereu nădăjduiam ca va fi „altfel”. Poate, cu acest nou an, îmi spuneam, va sosi, în sfîrşit, generaţia care va rupe cu inerţia, compromisul, deznădejdea, ratarea. „În voi ne e speranţa!”. Dar… Mi-era teamă că tot mai mult, generaţia de astăzi, desigur, cu notabile excepţii, se îndreaptă încet, dar sigur, spre rătăcire şi atomizare. Probabil că asta s-a şi dorit. În multe privinţe, generaţia celor care au astăzi 20 de ani, a celor complet detaşaţi de memoria recentă a comunismului, s-a articulat complet diferit faţă de generaţia 70, 80 sau 90. La noi identităţile generaţionale, şi aşa discutabile (căci porneau de la premisa de omogenitate), erau asociate mai degrabă mediului literar şi unui anume mod de a te angaja în cultură, fiind mai apoi extrapolate întregii cohorte. Cred că un tînăr lucid de acum, pus să facă o descriere a generaţiei 2000, comparînd-o cu cele precedente, ar înfăţişa-o simplu: „Noi suntem generaţia 00”. Legitim din punct de vedere numeric, provocator din punct de vedere simbolic: „noi suntem şi haznaua istoriei părinţilor noştri – doar aşa erau însemnate odinioară veceurile publice -, noi suntem şi începutul, generaţia „resetării”. De la noi va porni totul. De la noi se va măsura totul. În derizoriu şi în înălţare. Căderea sau ridicarea voastră va fi în mîinile noastre”. Aceşti tineri pe care îi caut cu înfrigurare la fiecare început de an ca pe o salvare mereu amînată, sunt, desigur, parte a unui corp social mai larg, care are handicapurile, dar şi resursele sale. Ei nu pot fi, pînă la urmă, radical diferiţi de „părinţii” lor. Cine ne sunt, însă, tinerii? Un studiu sprijinit de Banca Mondială, derulat nu cu multă vreme în urmă, asupra „ştiinţei de carte” în lume, avea să ne zdruncine în miopia noastră, privitoare la „cît suntem noi de înzestraţi cultural”. Examinaţi în registru comparativ, românii ieşeau rău, căci, pe baza estimărilor la nivelul populaţiei totale, extrapolate de la nivelul eşantionului, se observa că aproximativ un milion de români sunt analfabeţi primar (adică nu ştiu să scrie şi să citească, ceea ce ar fi putut fi previzibil, datorită disparităţilor sociale, în pofida retoricii comuniste legate de „eradicarea flagelului analfabetismului”). Mult mai grav, însă, aproape 3 milioane se arătau a fi „analfabeţi funcţional” (adică nu ştiu ce să facă cu ceea ce au dobîndit în şcoală, fiind incapabili să rezolve sarcini cotidiene simple, de la completarea unei cereri într-o instituţie, pînă la construirea unei fraze coerente despre un episod de viaţă propriu). Iar fenomenul extinderii analfabetismului funcţional se dovedea cu atît mai penetrant cu cît generaţiile erau mai fragede ca vîrstă (e adevărat că cei mai ilustrativi români din această categorie nu sunt, totuşi, tinerii, ci, desigur, politicienii). Şi ce putem face dincolo de retorica lamentaţiei, cu care ne-am obişnuit ca peştele în apă? Chiar e în zadar totul, chiar nu mai e nici o speranţă? Oare aşteptările unui dascăl de la fiecare început de an universitar se cuvin să fie numai un exerciţiu de iluzie naivă? Răspunsul mi l-a dat deunăzi un student, care, privindu-mă în ochi, mi-a rostit: „Domnule profesor, totul începe, dacă e să înceapă ceva, acum, aici, cu dvs. şi cu mine! Nu suntem nici mai buni, nici mai răi decît cei de dinaintea noastră. Numai dvs. sunteţi mai obosiţi. Iar noi, mai singuri. Nu suntem un zero, după cum nici dvs. nu sunteţi totul. Suntem – atît cît suntem – numai împreună. Iar ceea ce trebuie să faceţi e să vă vedeţi – cît puteţi de bine – de treaba dvs, acum şi aici, cu cei ca mine. Şi dacă toţi vom face astfel, chiar din clipa următoare, vom avea o altă ţară!”. Nu credeţi că merită să încercam?

Un episod jurnalistic recent http://adevarul.ro/locale/timisoara/de-banateanii-diferiti-ei-accepta-mai-usor-ungur-sarb-neamt-decat-oltean-moldovean–explicatii-sociologice-1_54f2f028448e03c0fd1a8b08/index.html, care m-a adus în postura de protagonist involuntar, mă determină să iau poziție față de un mod de a face presă și mă obligă, în ce mă privește, să pun lucrurile la punct. Reiau poziția mea pe care am adresat-o ziarului cu pricina.
Încep prin a-mi cere iertare cititorilor articolului semnat de domnul Ștefan Both, care pot deduce, din felul în care a fost conceput articolul respectiv, că sunt unul din susținătorii fervenți ai tezei principale mobilizate de jurnalist: bănățenii sunt ”buni și puri”, iar ”ceilalți” (în special oltenii) sunt ”aducători de rele” și, prin ”contaminarea” pe care o exercită, destructurează ordinea ”mai așezată” a locului. Găsesc că o asemenea teză alimentează o ideologie a disprețului, iar faptul că încă din titlul articolului sunt invocat (prin ”explicațiile sociologice” pe care le ”livrez”) nu are decât rolul să legitimeze, cu ”mijloacele științei”, o asemenea aserțiune. Așadar, mă dezic cu toată hotărârea de o astfel de interpretare și îi rog pe cititori să fie preveniți.
Câteva detalii de ”ambianță comunicațională”, dar pilduitoare pentru modul de a face jurnalism: toate afirmațiile mele din corpul articolului sunt un colaj din declarații mai vechi, scoase din context, obținute prin dialoguri telefonice înregistrate brut, fără ca eu să îmi dau vreodată acordul asupra formulării finale, și sunt însăilate de către un autor care ”are concluzia” stabilită de la bun început. Totodată, întreaga demonstrație argumentativă e articulată selectiv, părtinitor și tendențios, iar ”personalitățile” invocate (și citate, inclusiv cu greșeli de redactare) nu sunt decât un ”agent mobilizator util”, convocat corespunzător pentru ”cauză”.
Am să încerc să rezum punctul meu de vedere – inclusiv așa cum se conturează în urma studiilor pe care le-am coordonat – asupra acestui subiect sensibil, care ar merita mai multă atenție critică, discernământ și empatie, decât emoție sterilă și visceralitate.
Prin urmare, da, afirmam că pentru românul bănățean, imaginea ”celuilalt regional” (precum ”moldoveanul” sau ”olteanul”) este mai negativă decât imaginea ”celuilalt etnic” (”german”, ”sârb”, ”maghiar”). Dar, așa cum subliniam, e vorba despre imagine (categorie cognitivă, deci, reprezentare socială, stereotip), nu despre realitate. Iar când afirmam ”românul bănățean îl preferă pe celălalt etnic” avem în vedere atitudinea, nu comportamentul nemijlocit. Sau, pentru a mă exprima în termenii psihologiei sociale, este vorba de o raportare categorială (cum te raportezi la categoria de ”oltean”, bunăoară) și nu una particularizată (cum te raportezi la omul concret din fața ta, despre care afli, de exemplu, că este de ”dincolo de Orșova”). Tendința apare constant în studiile derulate pe eșantioane în regiune, dar, pentru a-l parafraza pe Andrei Oișteanu care a scris o sinteză profundă și documentată despre ”imaginea evreului în cultura română”, eu îl analizez în acest registru mai degrabă pe bănățeanul imaginar, decât pe bănățeanul real. În numeroase contexte, studiile de psihologie socială atestă cum în condiții concrete de interacțiune reciproc recompensatoare, mai ales atunci când se identifică un scop comun supraordonat (precum cel de ”a ne fi mai bine împreună”), pornind de atitudini retractile se poate ajunge (și s-a ajuns, slavă Domnului, în atâtea cazuri!) la comportamente deschise, generoase față de cel care era perceput drept reprezentantul unei categorii ”respinse”. Dar imaginea despre celălalt este mereu puternic influențată de o realitate a interacțiunii, iar aceasta a avut implicații depreciative în România în privința raporturilor inter-regionale. Fenomenul se întâmplă pretutindeni în regiunile românești, deci nu este un ”caz bănățean”. În Banat, istoria generoasă de la bun început a conviețuirii cu ”celălalt etnic” a fost contrabalansată de o politică administrativă în care, după Marea Unire, dar mai ales în anii comunismului, deliberat, au fost aduși în poziții executive reprezentanții ai altor Românii, conform unei ideologii omogenizatoare care își propunea realizarea unui liant uman ”nou”. Astfel poți decodifica obsesia celor care au pus în mișcare acest proiect structural de mare amploare de a șterge memoria locală și identitățile construite în jurul unei istorii înrădăcinate în veacuri, prin activarea vulgatei naționale omogenizatoare, a ”României multilateral dezvoltate”. Acest corp social se cuvenea să devină un aluat unitar, reunit în jurul ”conducătorului iubit”, care, vizionar, se îndrepta în istorie spre un teritoriu nou (”raiul comunist”), cu un popor ”nou”, modelat printr-un adevărat fenomen Pitești generalizat la scară de masă. Cine are amnezii subite își poate aminti instituția repartiției, în care absolvenții unor instituții de învățământ dintr-o parte a țării erau programatic alungați în partea opusă, tocmai în numele acestei politici omogenizatoare cu orice preț. Sigur că au fost tensiuni, sigur că societatea a reacționat împotriva acestor fenomene percepute ca adevărate silnicii instituționale, dar în cele mai multe cazuri, așa cum voi argumenta mai jos, rezultatul a fost, global vorbind, mai degrabă unul descurajant pentru puterea comunistă. Vechile identități rămâneau vii (cu toate prefacerile conjuncturale), iar noii veniți, în cele mai multe cazuri, au asumat firesc (nu, însă, fără ”negocieri”) spiritul locului, ca în orice proces aculturativ, în care ambele părți se îmbogățesc, dar în care cultura integratoare înglobează, în cele din urmă, pe cel integrat în ea. Sau, ca să vorbim în termenii discursivi anteriori, aceștia au devenit bănățeni, chiar dacă la adresa unora dintre ei a rămas, la nivelul reprezentării sociale, reziduul stereotip originar.
Apoi, am afirmat explicit că ”bănățenitatea” nu este un dat, rezultatul unei ”biologii sociale”, ci mai degrabă o descriere convențională a unui mod de viață asumat implicit, un ansamblu de memorii colective împărtășite, un set de valori și atitudini sociale transmis intergenerațional de către cei care compun realitatea socială a locului (care, demografic vorbind, s-a modificat semnificativ). Cu alte cuvinte, cine argumentează astăzi operând cu inferenţe generalizatoare de tipul unor reflecţii etnopsihologice de început de secol XX, care vorbește despre corpuri de populaţii omogene cu trăsături psiho-sociale distincte, fie este ignorant (și, deci, e mânat involuntar de prostie), fie este un profitor lucrativ, care valorifică voluntar (inclusiv politic), mai ales în vremuri tulburi, temerile și neliniștile oamenilor, direcționându-le spre ”țapi ispășitori” convenabili și aflați ”la îndemână”. Căci așa cum spuneam repetat în cărțile și studiile mele, pornind de la date factuale, bănățenii fără ghilimele (deci nu reprezentarea, imaginea generică, ci realitatea) sunt de foarte multe feluri, iar a vorbi despre bănățeni (sau despre eschimoși sau zuluși, sau ce doriți) în sens genetic este o aberație perversă, care în secolul XX a avut consecințe dramatice, cel mai tragic ilustrate de derivele rasiste. Mai mult, studiile la care făceam referire indicau un alt fapt contrastant (dar ușor de intuit), ca în cercetarea pe care am coordonat-o recent pe un eşantion reprezentativ la nivelul Timişoarei – iar Timişoara construieşte modelul exemplar al „bănăţeanului”, cel puţin al celui urban. Astfel, la întrebarea, cine este de fapt, real, timișoreanul, se poate afla că doar 44% dintre timişoreni s-au născut în Timişoara, numai pentru 27% dintre subiecţii din eşantion ”măcar un părinte” a fost, la origine, „al locului”, 16 % au avut cel puțin un bunic născut aici, și numai o pondere infimă, de 3% sunt la a treia generaţie de timişoreni în întreaga compoziție a familiei, pe întinderea a trei generații. Așadar, teza omogenităţii identităţii regionale genetice se cuvine abandonată, căci simpla rezidenţă nu te transformă în „timişorean” sau „bănăţean”, ci altceva. Cum am argumentat mai sus, adevărata sursă a identității (fie ea socială, etnică, regională, confesională sau de care o fi) e reprezentată de un ansamblu de valori și atitudini asumate implicit de către cei care partajează o comunitate și care este resimțit ca o resursă vitală pentru așezarea în propria biografie personală și comunitară.
Or, aici, ca pretutindeni altundeva, Banatul e ”altfel”. Sau ca să fiu mai explicit, populația care locuiește în Banat, indiferent de apartenența regională dobândită prin naștere a celor care compun spațiul analizat (așa cum am spus mai sus, cei ”veniți” sunt majoritari demografic față de cei ”ai locului”) se structurează specific din punct de vedere al profilului atitudinal și valoric. Dar afirmația de mai sus este un loc comun în psihosociologie: orice identitate colectivă este specifică și este rezultatul unei combustii inerțiale, cu adânci înrădăcinări istorice. Faptul că bănățenii (sau oltenii, sau, la un nivel categorial mai larg, românii sau finlandezii sau neo-zelandezii) sunt altfel decât cei cu care partajează conjuncturile sociale în care istoria i-a așezat ține de naturalețea interacțiunii cu ”celălalt”, în care jocul identității și al diferenței colorează aparte profilul comunităților. Și când afirm, plasându-mă o dată în plus, în registrul realității, că bănățenii sunt ”așa și pe dincolo” (în termeni de valori, atitudini, moravuri sociale) mă refer, firește, la ponderi majoritare din populație, așa cum rezultă din studiile derulate pe eșantioane. Sau, mai simplu, Banatul este de foarte multe feluri (după cum am scris în anii din urmă despre ”Timișoarele din Timișoara”, ori despre ”Româniile din România”, pentru a prelua un titlu al uneia din ultimele mele cărți), ceea ce îndreptățește pe orice cititor de bună credință să privească nuanțat descrierea specificității identitare, în termenii de ”cei mai mulți din stratul social analizat sunt așa”, în timp ce alții – și aici urmează precizat dozajul rezultat din studii al celorlalte straturi – sunt ”altfel”. Deci, refuz o dată în plus teza omogenității identitare, dar am întreaga îndreptățire să vorbesc despre ”bănățenități” (sau ”românități”) în care, în ansamblul populației analizate, există o majoritate probată sociologic care are un profil dominant în termeni de valori și atitudini sociale împărtășite implicit. Or, dacă am depășit acest impas denominativ, am operat mereu în studiile și caracterizările mele cu aceste policromii identitare, din care am examinat mai cu atenție profilul majoritar, pe care îl putem asuma convențional drept Banatul real, deși nu este decât o parte – fie și cea mai însemnată – din acesta. Și cum este un asemenea profil articulat? Pe scurt, studiile din ultimele două decenii spun că printre bănățenii reali majoritari remarci o dominanţă a valorilor angajării (numărul de iniţiative publice, de la cele economice până la acţiunile civice, sunt mai ridicate aici), o disponibilitate sporită faţă de întâlnirea cu „celălalt diferit etnic”, o încredere interpersonală mai pronunţată în „omul obişnuit, de lângă tine” (în medie cu 10-15 % mai mare decât în „Regat”), o etică a muncii mai vie (reunită în ceea ce atât de expresiv numea Valeriu Leu ”ethosul bănățean al învățării”), un spirit antreprenorial mai dezvoltat și, mai ales, un contractualism (”respectarea cuvântului dat”) mai exigent. Peste toate, răzbate imaginea majoritară sociologic a individului mai activ decât în alte Românii, mai responsabil, mai plin de bunăvoinţă faţă de „celălalt etnic”, cu care a împărtăşit o istorie locală comună. Repet, acestea sunt date factuale. Sau ca să cuprind altfel în cuvinte imaginea de mai sus, în multe registre realitatea bănățeană, descrisă în termeni de tipare valorice și atitudinale, ne arată pe poziții simbolic gratificante în raport cu celelalte Românii sociale. Nicidecum în toate, însă, căci avem și noi, bănățenii, precaritățile noastre majore, precum autarhismul sau incapacitatea de a coagula coaliții trans-parohiale pentru un proiect, care în vremuri atât de apăsate de dinamici sociale și morale, ne-au costat cu asupra de măsură.
Dar peste toate, pentru cine are rezerve, pornind de la acest portret, poți înțelege mai bine de ce, bunăoară, într-o raportare oficială făcută public deunăzi (vezi http://www.ratingfirme.ro/news?id=39) care viza unul din indicatorii care exprimă cel mai elocvent contribuția la dezvoltarea țării ca întreg, în anul trecut Timișul a exportat bunuri în valoare de 4,135 miliarde de euro, față de București, care a exportat bunuri de 7,142 miliarde euro (deci nici măcar de 2 ori mai mult, în condițiile în care populația Bucureștiului este 6 ori mai mare, și mai are și avantajul plasării strategice centraliste a tuturor instituțiilor naționale). Astfel, județul Timiș (cu contribuții din surse multiple, îndeosebi din zona IT sau automotive) este întrecut doar de județul Argeș la acest indicator (4,254 miliarde euro), rezultat monocolor, provenit dintr-o singură investiție semnificativă (Renault-Dacia), care contribuie anual cu 3-4 % la PIB-ul României. Apropo de patternuri regionale: nu întâmplător în acest clasament, județului Timiș îi urmează județul Arad, și nu, de exemplu, Clujul, care la o populație relativ egală Timișului, are o contribuție de trei ori mai redusă.
Tot astfel, nu întâmplător Revoluția din 1989 a început la Timișoara (și, se uită deseori, că vreme de aproape o săptămână, între 17 și 21 decembrie, Timișoara a fost practic singură în fața delirului ceaușist, care, probabil, dacă nu ar fi convocat mitingul din Piața Palatului, ar fi ajuns să ne ”radă” la propriu), după cum nu întâmplător aici s-a născut natural primul program politic al României post-decembriste (Proclamația de la Timișoara). De asemenea, nu întâmplător, în pofida tuturor metamorfozelor și schimbării de ”vitrină”, (neo)comuniștii nu au fost niciodată în capul mesei aici.
Dar, dacă e nevoie să revin, contribuția la această stare de fapt identitară este atât de diversă, încât mulți, foarte mulți dintre cei care au venit în Timișoara și în Banat au devenit timișoreni și bănățeni (prin asta înțelegând asumarea acelui set de valori și atitudini sociale implicite exprimate majoritar), încât a judeca pe cineva strict după originea biografică apartenența la un spațiu cultural este o enormă neghiobie. Succint, după acești indicatori prezentați mai sus, în multe privințe Banatul este cea mai bună Românie socială posibilă, ceea ce nu înseamnă că aici este raiul pe Pământ (dacă e să comparam funcționalitatea instituțională, capitalul social sau tiparele de angajament comunitar cu cele din arii regionale aferente țărilor europene nordice, de exemplu, poți ușor evidenția diferențe flagrante în defavoarea noastră). Este pur si simplu o lume socială în schimbare (ca orice lume socială), care păstrează un profil dominant puternic inerțial (descris anterior), care cunoaște fenomene degenerative (ca pretutindeni în România, ceea ce diferă fiind intensitatea cu care se manifestă, precum bădărenizarea vieții publice – documentată în numeroase ipostaze comparative în cartea la care făceam referire, ”Româniile din România”). Așadar o lume cu bune și rele, cu un mai bine relativ față de alte Românii, dar cu multe retardări față de Europa civilizată, care cunoaște totodată și în același timp (ca în orice metabolism identitar) și potențări (modelate îndeosebi de beneficiile integrării europene), dar și degradări (precum ”țigănizarea” moravurilor publice autohtone – subl. ns.: încă o dată, în exemplul dat nu mă refer la categoria ”biologic-rasială”, care e o fantasmagorie, de ”țigan”, ci la un ansamblu etichetat convențional de practici sociale care exprimă deprecierea dramatică a conviețuirii cu semenul, în care mulți români ”neaoși” sunt mai ”țigani” decât cei mai ”exemplari” reprezentanți ai ”categoriei” – vezi și http://m.evz.ro/alin-gavreliuc-despre-tigani-si-tiganitate-447179.html).
Iar dacă am reușit să depășim impasul înțelegerii tezei pretinsei omogenități identitare, se cade, în sfârșit, să accentuez o ultimă idee importantă: pledoaria mea pentru o ideologie policentrică, o schimbare de paradigmă în felul în care se articulează politicile publice în România. Astfel, găsesc că se impune ca ”centrul” să nu mai postuleze hegemonic şi să regularizeze administrativ într-o manieră uniformizantă „calea de urmat” – un asemenea proces s-a dovedit deja pierzător -, ci să încurajeze regiunile ca pe baza moştenirii lor culturale să-şi identifice şi să se angajeze, conform nevoilor specifice, pe drumul propriu. Rolul „centrului” ar putea deveni – dintr-unul autoritar – unul de moderator al dialogului, asigurând un cadru al cooperării şi al proiectelor comune necesare la nivelul întregii societăţi româneşti. Sigur, aici ne aflăm în fața dilemei modernizării românești formulată încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea de către M. Kogălniceanu: Cum să transformăm o masă de țărani într-un popor de cetățeni? Răspunsul elitei modernizatoare s-a regăsit într-un centralism omogenizator, animat sincer de ideea națională (încă neîmplinită politic atunci), în care Statul să fie – aproape exclusiv – principalul agent al modernizării. Probabil ca la început nu se putea altfel, dar de la un moment încolo al modernizării, după ce visul României Mari fusese materializat, s-ar fi cuvenit o regândire – sigur, progresivă, prin negocieri constructive, dar autentice ale protagoniștilor care alcătuiau corpul social și politic al țării – a modelului de modernizare. La sfârșitul deceniului patru al secolului trecut, incapacitatea elitei de a gestiona procesele integratoare ale provinciilor dă primele semne vădite, într-o atmosferă europeană sumbră, în care declinul democrației era deja o evidență (la noi, deriva legionară tulburase deja spiritele, generând o originală și tragică mixtură între autohtonism, ortodoxism și autoritarism). Pe scurt, atât a putut metaboliza atunci corpul social românesc din exigențele modernizării, care trebuia, nu-i așa, din nou și din nou, să ”arde etapele”, pentru a reface ”rămânerea în urmă” față de competitorii noștri europeni occidentali. E semnificativă și, cred, binevenită readucerea în atenție, atunci când se analizează rădăcinile centralismului românesc, a unui moment simbolic important al perioadei, când, la douăzeci de ani de la Marea Unire (1938) – la care contribuise decisiv -, Iuliu Maniu scria următoarele cuvinte grave într-un „Memorandum” radical adresat proaspăt înscăunatului ca „unic conducător” (alt recitativ…), Carol al II-lea: „Unificarea ţării s-a făcut în ciuda avertismentelor şi protestelor necontenit repetate ale conducătorilor ardeleni şi bănăţeni şi cu un dispreţ desăvârșit pentru obligaţiile morale luate la proclamarea unirii. (…) Au fost numite în toate posturile importante persoane necunoscute, în timp ce elemente cu mari merite în luptele naţionale din trecut pentru unitatea noastră stat au fost înlăturate, în zâmbetele de ironică satisfacţie ale minorităţilor (…). Ardealul şi Banatul au fost astfel aruncate într-o atmosferă cu totul contrară concepţiei lor de viaţă”. În relaţia Bucureştiului cu provincia, raportul inechitabil devenea de netolerat. În pofida deschiderii elitei politice transilvănene şi bănăţene, care renunţase la soluţii autonomiste în favoarea realizării visului naţiunii române unite, răspunsul politicienilor de pe Dâmbovița a fost mai mereu unul dezamăgitor, atunci când nu era cinic. Aproape tot ce se convenise la Alba-Iulia în cadrul a ceea ce, totuşi, a fost o „unire condiţionată” a Transilvaniei şi Banatului cu România, fusese ignorat şi dispreţuit. Unirea se realizase în 1918, unificarea nu s-a încheiat nici astăzi, în pofida obsesiei omogenizatoare, transideologică, a tuturor celor care au gestionat destinele acestei țări. La fel cum atunci, la doi ani după Unire, reprezentanţii provinciilor în guvern sunt înlăturaţi, căci nu mai erau „utili”, şi astăzi rolul politicianului „provincial” este unul marginal. La fel cum atunci resursele (mult mai bogate ale ”Vestului”) erau alocate discreţionar pe criterii clientelare, şi azi întâlnim acelaşi simptom chivernisitor. Nu mai departe decât acum câteva zile, la ultima redistribuire guvernamentală a resurselor în teritoriu, de exemplu, Timișul (care are contribuția la PIB-ul național evocată mai devreme) a primit 2.5 milioane de lei, iar Teleormanul, aliatul de nădejde al clanului care are în mâini pârghiile puterii, i-au fost alocate… 111 milioane (de 44 de ori mai mult), pe măsura suportului acordat ”la nevoie” (vezi: http://timpolis.ro/timisul-a-primit-25-milioane-de-lei-teleormanul-111-milioane-de-lei/).
Prin urmare, acum ca și atunci, rolul de partener egal şi respectat al „provinciei” a fost disprețuit. Atunci, acest rol, specific unei „uniri condiţionate”, a fost convertit, curând după „valorificarea” entuziasmului iniţial, într-unul de supus incomod. Şi totuşi, Transilvania şi Banatul aduceau noii ţări zestrea cea mai însemnată la ceea ce va deveni România Mare, deopotrivă în registrul economic (indici mai ridicaţi de dezvoltare industrială, comercială şi în infrastructură), în registrul instituţional (funcţionalitatea superioară a instituţiilor) şi, chiar, în capital uman (ponderea sporită a populaţiei instruite). Gestul din 1918 al lui Maniu şi al colegilor săi a fost, aşadar, unul de o deplină generozitate. Ei dădeau mai mult decât primeau, în numele unei cauze mai înalte, care călăuzise imaginarul politic naţional vreme de mai multe generaţii. Ei nu se aflau în situaţia elitei politice româneşti din Basarabia şi Bucovina, care deciseseră unirea sub tutela asigurătoare a armatei române. Consiliul Naţional Român Central şi Consiliul Dirigent desemnat guvernau provincia autonom, iar marea adunare a Unirii s-a desfăşurat în condiţiile în care armata română era la mai bine de 200 de km de Alba Iulia. Aşadar, ei puteau decide şi o „altă cale”. Şi totuşi, Maniu a ales să fim împreună. Fascinaţia ideii de „Ţară”, pentru care ei luptaseră o viaţă, a fost mai puternică. Cu condiţia „să fim respectaţi” şi să „ni se asigure creşterea firească”. În 1938 însă, în plină dictatură regală, acumulările mâhnite răbufniseră. Nu mai era loc de iluzii: „Bucureştiul ne-a trădat”. Şi numai de lipsă de patriotism nu poate fi acuzat cineva ca Maniu. Războiul şi, mai apoi, comunismul au îngheţat la nivelul dezbaterii publice problematica regională. În comunism, simptomele ”achiziționate” deja în epoca precedentă (centralismul aberant, corupţia generalizată, moravurile fanariote) au fost asimilate „natural” de noua elită – nomenclatura – și nu au făcut decât să adâncească faliile dintre provincii şi capitală. Iar acum, după 1989, ”moștenitorii Securității”, ca să preiau celebra formulă, probată documentar pentru naivi de către istoricul Marius Oprea, nu au ezitat, având oricum un ”start furat” față de restul Româniilor, să preia nodurile rețelelor sociale, să captureze Statul și să prăduiască țara transpartinic, pe același tipar omogenizator și centralist, valorificând avantajul de plecare.
În consecință, într-o Europă a regiunilor, o resetare realizată cu luciditate a problematicii regionale, capabilă să reconfigureze paradigma de articulare a politicilor publice de la noi, o văd ca o resursă extraordinară, și nu ca o amenințare. O astfel de resursă ar putea contribui efectiv la asanarea proiectului politic de țară al unei noi elite, care se cuvine să construiască o ”altă Românie”, în care să înțelegem autentic (și să acționăm cu franchețe, în consecință) că numai aducând laolaltă aceste Românii diverse, cu potențialul lor specific remarcabil, în jurul unor proiecte care merg dincolo de logica omogenizatoare și centralistă, vom putea trăi mai bine împreună.
Încheind, nădăjduiesc ca cele câteva idei argumentate aici (distincția dintre bănățeanul real și cel imaginar, dinamicile aculturative, refuzul judecării unei identități regionale ca un corp social omogen, analiza operațională efectuată în termeni de tipare valorice și atitudinale majoritare asumate implicit de către o comunitate care pot descrie un profil identitar, pledoaria pentru o ideologie policentrică) pot clarifica ”tulburarea” stârnită de acest desant jurnalistic stânjenitor. Peste toate, cred sincer că o dezbatere deschisă asupra acestor teme, realizată cumpătat, cu datele în față și având proprietatea termenilor angajați în dialog, organizată cu cei care prin ceea ce au probat până acum pot fi identificați ca actori onești ai spațiului public, poate contribui, cât de puțin, la agregarea acelei mase critice ce va genera, pas cu pas, mutația de paradigmă în managementul schimbării la români. De asemenea, o abordare de acest gen trebuie să pornească mereu de la recuzarea radicală a oricărei ideologii a urii și resentimentului pe care mercenarii de ocazie vor s-o valorifice, lucrativ, în folosul celor ”care au grijă de noi”, deturnând atenția de la temele majore care construiesc spațiul public românesc.

Alin Gavreliuc

04.03.2015

Am încercat să scriu această analiză la rece, deși s-a acumulat multă ”fierbînțeală” în spațiul nostru public în ultimele zile, și de aceea mi-am amînat evaluarea lăsînd să se așeze un scurt răgaz, suficient cît să te poți trezi dintr-un vis și să fii convins că vorbești la lumina zilei, nu sub impresia unei năluciri nocturne exuberante. Un vis pe care l-am mai visat, în chipuri diferite, atît în 1989, cît și în 1996.

S-au consumat, așadar, ultimele alegeri prezidențiale, cu un deznodămînt imprevizibil. Experții în studiul dinamicii electorale indicau un necesar suplimentar de 5-6 % participare la vot în turul doi, pentru ca și candidatul opoziției să poată să reintre în joc, creștere puțin probabilă datorită lehamitei generalizate a publicului față de clasa politică în întregul ei și unei campanii anoste, săracă în idei, și însoțită de o prestație modestă a candidatului ”salvator”. Dar revenirea la recuzita anilor 90, cu subordonarea totală a instituțiilor statului în favoarea candidatului la putere, cu forțarea (uneori mult dincolo de limita legii) a atribuțiilor ”intervenționiste” în teritoriu a ”oamenilor noștri” din ”descentralizate”, cumulate cu pomenile electorale stridente (precum ”subvenția pentru dezvoltare profesională” de 700 de lei, acordată în preziua alegerilor celor din învățămînt – aproape 400000, personal didactic și nedidactic), retorica ”pierderii Ardealului”, teama de ”un alogen”, manevrarea Bisericii Ortodoxe (consimțită sub șantaj de către unii dintre reprezentanții acesteia) și transformarea ei în agent electoral, culminînd cu disprețul și cinismul față de electorii din Diaspora, toate la un loc au condus la o mobilizare fără precedent (aproape 10% mai mulți electori față de turul unu și cu 5 % mai mulți față de confruntarea similară din 2009). Românii nu au venit la vot pentru a susține ”calitățile sasului” (vădit mai integru, echilibrat și autentic decît concurentul său ”atotputernic”, dar care delira în gargara sa mitomană), și cu atît mai puțin ”proiectul de țară” al acestuia (în multe privințe, conținutul ”programelor electorale” propuse de candidați, inclusiv cei din finală, aveau, formal, zone de convergență), ci pentru a se opune capturării totale a statului de către o putere discreționară, care ”trecuse la fapte” dincolo de orice limită a rezonabilității instituționale, prăduind România cu sistemă. Prin urmare, românii au venit în număr atît de mare la vot pentru a salva, în ultima clipă, ceea ce simțeau că este grav, poate iremediabil amenințat din firava noastră democrație, percepută ca o achiziție importantă, vitală, de care nu te mai poți debarasa fără să te sufoci. S-a trecut dincolo de o masă a critică a insuportabilului, pe care nesimțitul instituțional (cel ce fură fără ”măsură”) nu o mai poate intui și care, prin semnale clare transmise pe toate canalele, ne-a comunicat că ”va face ordine în justiția băsistă” (desigur, pentru a putea fura mai departe și mai vîrtos). Lecția a fost pe măsură: niciodată nu poți fura atît cît poate mobiliza – într-o societate ce încă mai respiră aerul democrației – corpul social viu, dinamic, care ”împinge țara înainte”. Acest val de oameni este, însă, foarte eterogen în compoziția sa: tineri, în primul rînd tineri – peste 70% l-au votat pe Iohannis -, studenți, antreprenori, expatriați ce și-au luat viața în propriile mîini într-o Europă care în anii crizei nu e tocmai ”fericită” să îi primească, credincioși revoltați de presiunile exercitate de către putere asupra bisericii, ecologiști și liber-cugetători ”flower-power” gata să mai deschidă o baricadă civică, pensionari care și-au amintit umilințele reuniunilor de partid de odinioară,  în care erau executați nevinovați care nu clipeau sincron cu ”directivele”, angajați la stat stînjeniți de metamorfozele șefului, care trece ”brusc” în tabăra cîștigătoare, pentru a-și păstra poziția, adolescenți ce își adună cultura doar prin tag-urile de pe Facebook și care ajung să comunice într-un Pub cu prietenii ce le stau în față doar prin intermediul mess-ului, pe scurt, o imensă colecție de oameni uniți prin nevoia de a respira mai liber, căci au fost obișnuiți cu darul libertății  – fie și prin beneficiile sale secundare – și sunt gata să îi recuze pe cei care vor să le-o îngrădească.

Adunați în negația față de un sistem perceput drept prădător, ei au demolat un simbol superlativ al puterii (candidatul ”lor” la președinte), învingînd o putere care părea deplin înstăpînită peste țesutul social și instituțional. Dar, aici este prima mare provocare. Au destructurat prin această abruptă rejecție, oare, puterea ”lor”? Și, mai apoi, au ei – cei reuniți în acest protest generalizat și spontan – interese convergente? Au aceste Românii atît de diverse capacitatea de se a agrega în ceva unitar și coerent care să reprezinte o alternativă la ceea ce reprezintă establishmentul politic autohton? Poate Iohannis însuși să fie, singur, exponentul acestei schimbări, dincolo de adeziunea sa doctrinară formală (de ”dreapta”, ”liberală”)? Găsesc, oricît de dezagreabil este tonul acestei evaluări, că răspunsul este negativ în toate privințele.

Clanurile (în realitate transpartinice – fapt probat consistent de ultimele exerciții de ”dezvrăjire” pentru naivi și utopici ale DNA-ului) care coboară adînc în rețelele sociale și de putere din România de azi nu dau semne de retragere, ci numai de repliere. ”Marele Partid Național Liberal”, anunțat de către Vasile Blaga ca ”marele cîștigător” al acestei ultime bătălii electorale nu este, în esență, decît o copie la scară mai redusă și mai ”neîmplinită” (fapt deplîns, în reuniuni private, chiar de către protagoniștii săi de prim-plan, care nu au reușit, încă, să fure la fel de ”performant” ca și ”ceilalți”) a Partidului care se dorea (și a devenit în bună măsură) Stat. Se poate uita cum numai cu cîteva luni în urmă cele două tabere ale vieții noastre politice erau ”în familie”, conlucrînd ”temeinic”, ”armonios”, dinamitînd achizițiile statului de drept de la noi (atîtea cîte erau, precum independența justiției sau reforma educației)? Uitați-vă la cît de ”democratic-ecumenic” este, pînă la urmă, distribuit capitalul de expertiză (și moralitate!) printre  partidele noastre politice! Uitați cine vă reprezintă! Le puteți pronunța măcar numele? (n. ns. – la un exercițiu de acest fel, pe un eșantion alcătuit din peste 700 de subiecți în Timișoara, doar 1 din 3 știa cine îi este, efectiv, parlamentarul din colegiu, și asta la Timișoara, în capitala civismului românesc)… Vă simțiți reprezentați de ”ei”?

Pe scurt, Iohannis este azi doar un simbol catalizator al refuzului lumii ”lor”. Dar nu poți rezidi lumea doar cu un simbol. Și, oare, vom putea crea, pornind de la această izbăvitoare victorie de etapă, lumea ”noastră”?  O lume în care, sigur, să le rezervăm și ”lor” locul ce li se cuvine (cu atît mai dificil cu cît locul cuvenit care să-i găzduiască ar trebui să devină, pentru o vreme, conform legii, pentru mulți dintre ei, unul mai răcoros – motiv pentru care sunt gata să sfîșie pentru a rămîne ”unde sunt” acum), să iertăm (fară să uităm!), să-i punem la treabă (dacă mai știu să facă vreuna, iar daca nu, să îi reînvățăm) și să mergem mai departe. Cu cei care – nu puțini – încurajați de victoria de acum ar putea pune în mișcare acea Românie activă, vie, capabilă să se apere în fața agresiunii asupra libertăților ei. Sunt numeroase studii care strigă acest adevăr: nicicînd din 1989 încoace la nivelul publicului românesc nu există o mai intensă respingere a clasei politice în întregul ei, cumulată cu așteptarea a ”altceva”, alcătuit din ”altcineva”. În conjunctura tensionată a clipei, și în urma gestionării defectuoase, colhoznice, a alegerilor de către PSD, Klaus Iohannis a capitalizat această uriașă așteptare. Dar, prin faptele consumate în politica ”mare” în care a fost protagonist, la București, noul președinte nu are datele necesare pentru a juca acest rol pînă la capăt (deși, desigur, dacă va avea înțelepciunea cuvenită, poate deveni un actor foarte important al schimbării). Or, se impune o resetare  a spațiului public la noi, este nevoie de ”altceva”, cu ”altcineva”, care să îi asigure, inclusiv lui Johannis, pe termen lung, ”baza socială a puterii”. Cu cine? Cu oameni concreți, care sunt pe ”picioarele lor” și au reușit în ceva în viața prin puterea muncii și inteligenței lor. Oare de ce reprezentanții potențiali ai unui nou nucleu al viitoarei elite politice, precum Adrian Papahagi, Mihai Răzvan Ungureanu, Mihail Neamțu, Gabriel Biriș, Cosmin Alexandru, Ionuț Popescu, Cristian Preda, alături de oameni care au performat deja, ca Teodor Baconschi, Daniel Funeriu și, mai ales, Monica Macovei nu înțeleg că ar cîștiga – inclusiv individual – mai mult politic dacă ar ”investi” într-un proiect ”nou”, ”altfel”, de la ”firul ierbii”, atrăgînd alături de ei exact acea ”Românie dinamică”, în ”așteptare”? Sigur, cu condiția să depășească micile orgolii personale, să amenajeze un spațiu al dialogului și construcției în care împreună ar putea realiza mult mai mult decît o fac ”individual”, fiecare în ”parohia” lor. Și mai ales să asume împreună cîteva exigențe valorice de la care să nu abdice cu nici un preț (în care integritatea și destoinicia sunt decisive). O mare parte dintre cei ce stau, tac mocnit și înghit în sec o dată în plus în fața aceluiași recitativ al unui spectacol care l-au mai văzut deja (”explodînd”, eventual, o dată la 5 ani, cînd se mai săvîrsește o altă ”barbarie”), ar putea ieși din lehamite, dezangajare, tăcere și s-ar alătura unui asemenea proiect. Dar asta presupune curaj, risc, imaginație. Iar jocul cu miză mică, ”acum și aici”, tactic, și nu strategic, a fost mai mereu preferat în dauna unei reajustări drasticei a spațiului public, în care România reală ar putea fi recuperată cu adevărat (sigur, nu integral, nu dintr-o dată, dar progresiv, cu rîvnă, perseverență, determinare).

De asemenea, ceea ce neglijează toți cei care construiesc inferențe de tip ”clasic” în managementul politic (ai resurse – a se citi ”bani”, rețele de influență, ”relee” de comunicare etc – înseamnă că poți obține ”orice” performanță politică) este tocmai esența corpului democratic: cetățeanul obișnuit. Alegerile nu se cîștigă numai cu valuri de propagandă sau cu pomeni electorale în vecinătatea alegerilor (16 noiembrie 2014 e cel mai recent și ilustrativ exemplu!). Uneori, dacă reușești să stîrnești o emoție publică majoră, să alimentezi o speranță și, mai ales, dacă ești capabil să articulezi proiecte coerente, care să transmită viziune și forță, poți ”mătura” orice establishment, căci acel ”cetățean în așteptare” va intra în ”arenă”, va simți că e ”jocul lui”, pentru care merită să se lupte. Cantitativ, categoria la care mă refer nu e ”mare”  (4-5-6 % din corpul electoral actual – în bună măsură reflectat în voturile pentru Monica Macovei din turul I), dar calitativ, mulți dintre reprezentanții categoriei evocate sunt în nodurile rețelelor sociale și ar avea o putere de influență considerabilă pe termen mediu. Și peste toate, s-ar putea transmite mesajul că ”se poate și altfel” face politică la români. Și o dată ajuns ”actor” pe piață, acest pol politic potențial ar deveni și ”atractiv” ca ”partener” care a ”intrat la masa mare de joc” (așadar, ar ”veni” și ”banii” invocați ca atît de necesari în managementul politic din ”prima divizie”, nu din ”diviziile inferioare”).

Și mai ales, pentru toți artizanii fatalismului ”obligatoriu” de la noi, să nu uităm că la romani s-a putut face și o ”altfel” de politică (ultima parte a secolului XIX, interbelicul…), în care o elită cu adevărat generoasă și-a asumat chiar și o sinucidere de grup (partida conservatoare, bunăoară, se autoexclude de pe scena politică după primul război mondial, dar acceptă, în răstimpul a două generații, impunerea celor mai importante reforme, precum cea socială <rurală>, votul universal, renunțarea la privilegiile de clasă, tocmai pentru că aceste schimbări erau calificate ca fiind mai importante decît propriul aranjament biografic și erau cerute imperativ de ”mersul vremii”), dar au preferat ”să se sacrifice pe sine” pentru a face ”ceea ce e bine pentru țară” (nu e nici o urmă de retorică goală aici, chiar asta s-a întîmplat !). Și ei, cei care compuneau elita de odinioară, mai aveau și un proiect care îi unea, indiferent din ce orizont ideologic proveneau: idealul de Țară, care se cuvine unită, făcută sa ”crească” în ”toate cele”. Sigur, nu se cade să idealizăm, căci putem abundent documenta ”scăderile democrației românești de începuturi”, și totuși, diferența între ceea ce au făcut ”ei” și ceea ce am putut sa (nu) facem noi e izbitoare! Sunt conștient, că acea elită era de o cu totul altă calitate… umană, în primul rînd (precum distanța dintre Petre Carp și Dan Voiculescu, sau dintre Gheorghe Brătianu și Crin Antonescu). Apoi, da, noi nu mai avem astăzi un proiect de țară care să ne unească … Și apoi, peste toate, înțelegem ca nu de competențe ducem lipsă (în mod individual, mulți dintre cei care compun noua elita ”liberală”, ”reformatoare”, sunt personalități remarcabile…), ci de… caractere….

Sigur, nimeni rațional nu poate pretinde convocarea unui cortegiu de îngeri în generarea unui proiect politic, dar în tot ce va urma a cauționa pe cei care au furat deja sau a te asocia cu oameni compromiși și îndoielnici e ceva complet pierzător. Dintre toate mesajele care se cuvin transmise acelei „Romanii în așteptare”, cel mai puternic și cel care s-ar cuveni sa fie miezul mesajului dominant este: „Noi <cei care inițiem proiectul> suntem ALTFEL <iar ”diferența” să fie probată deja prin eficacitate, onestitate, integritate, la ”locurile noastre de pînă acum”> și vrem o ”altfel” de politică (bazată pe cinste, performanță, promovarea unui bine comun). Vă cerem să ne urmați pentru că …da, suntem dispuși să renunțăm la « noi » și la comoditățile noastre pentru « voi », fără să avem ceva ”sigur” de cîștigat, dar o facem pentru că „așa nu se mai poate” și știm, la fel ca și « voi », că altfel ne vom ”sufoca”. Și numai din ceea ce izbutim – sau nu – să facem împreună se poate naște Romania pe care o meritam”.

Și totuși, într-o lume – și politic – postmodernă, a ”sfîrșitului marilor narațiuni”,  există totuși un ideal de țară pe care ar merita să îl asumăm, fie el – în spiritul vremurilor – ”fragmentar”, de ”treaptă”. Căci dacă nu se mai poate identifica azi (ca odinioară) un proiect de țară unificator grandios, deasupra a ”tot și toate”, găsesc că un proiect – chiar dacă ”local”, ”mărunt” – în jurul ideii de ”recuperare a normalității”, în care binele, meritul, renunțarea de sine pentru ”celalalt”, rîvna, munca cinstită, integritatea să (re)devina valorile NORMALE ale societății, și nu cele marginal-exotice, este idealul pentru care merită să luptăm și de la care să nu mai abdicăm. Prin urmare, da, ați ghicit: o ”Românie normală”, a ”lucrului bine făcut”.

Domnule Iohannis, împreună cu ceea ce se mai poate reforma din actuala scenă politică, măsura în care veți înțelege, veți vrea și veți putea, dincolo de retorici, să hrăniți acest proiect regenerator, populat de acești oameni concreți, care există și care trebuie să vi-i aduceți alături, va reprezenta adevăratul test al succesului Dumneavoastră și al nostru, deopotrivă.  După cum și noi, corpul politic, oamenii obișnuiți, trebuie să ieșim din letargia autismului public pe care am fost îndemnați de decenii să îl exersăm, și să participăm, de jos în sus, la reușita unui asemenea proiect recuperator al voinței noastre.

Dacă nu, visul va reporni, și vom rătăci pe cărările lăturalnice ale istoriei, ca și în 1989, ca și în 1996, ca și mereu cînd chemarea unei lumi s-a întîlnit cu strîmbătatea, egoismul și cinismul celor cărora le-am ”încredințat” – fără temei – viața noastră.

Cartierul meu

…sau despre derizoriul intimităţii. Acesta ar putea fi un alt titlu potrivit gîndurilor pe care mă grăbesc neliniştit să vi le aştern. Comunismul a mutilat în multe privinţe vechea Timişoară. A reconfigurat dramatic cartierele istorice, a distrus discreţionar şi arbitrar, a construit – în general – prost, fără gust şi nefuncţional. Dar nu despre acest proiect „eficient” la nivel structural vreau să vă vorbesc astăzi, ci despre un „detaliu” care mărturiseşte despre deriva „întregului”, care ne-a pervertit într-un mod insesizabil, dar perseverent, pînă şi ultima redută a spaţiului privat: intimitatea. Desigur, oraşele sunt alcătuite nu numai din îngemănări de străzi şi edificii, din reţele de infrastructură sau teritorii publice, ci şi din reţele de speranţe, iluzii şi aşteptări. Deseori lucrurile pe care le poţi „ascunde” în linişte, simţindu-le „ale tale” şi asupra cărora ai deplină şi suverană stăpînire, dezvăluie mai mult despre sănătatea ţesutului urban decît un întreg cortegiu de faţade. În fond, în micile spaţii private ale convieţuirii noastre cu semenii semnificativi (părinţi, soţi, copii, bunici sau colegi, alături de vecini) se scurge aproape jumătate din viaţa noastră. Iar dacă aici descoperi respectul reciproc, bunăcuviinţa cumpănită, gesticulaţia minimală, e de aşteptat să ai de-a face cu un loc „normal”, în care poţi trăi „aşezat”, în care te poţi simţi, cu temei, „acasă”. Dacă însă constaţi rutinier că „vecinul nici nu te vede” cînd treci pe lîngă el, dacă bagi de seamă că locurile comune sunt mai degrabă un gunoi adăugat zilnic şi un teren viran, dacă vecina îşi strigă odrasla ca peste celălalt deal (iar copilul, devenit la rîndul lui părinte, înţelege să răcnească asemenea antecesorilor atunci cînd îşi caută propriul prunc de 10 ani rătăcit printre subsoluri), dacă cel de deasupra „dă găuri” sau îşi bate covoarele exact cînd vrei să te odihneşti puţin, deşi la parter e afişată „oră de linişte”, dacă, în sfîrşit, cu fiecare nou prilej de interacţiune, vezi cum „celălalt stă la pîndă” ca să-ţi găsească cusurul şi să îşi verse fierea (adunată în altă parte) pe tine, înţelegi că nu mai e loc de speranţe şi iluzii comunitare. Iar aşteptările tale se rezumă la: „măcar lăsaţi-mă cu ale mele, în casa mea”. Dar o asemenea pornire spre autonomie putea deveni „primejdioasă” pentru ordinea socialistă. Aşa că tovarăşii au găsit degrabă un procedeu „adecvat” prin care viaţa fiecăruia devenea exibată public fără de voie şi fără de limite. Plasarea blocurilor. Obscen de aproape, încît întreaga viaţă ţi se descheia în ochii celui aflat în conserva pătrăţoasă de 4-10 etaje din faţa ta. Ori decideai să transformi locuinţa într-un aşezămînt cavernă (recurgînd la perdele groase, pături, draperii sau jaluzele opace), ori îşi asumai această dezbrăcare publică cotidiană de tine însuţi. Inginerii şi arhitecţii or fi oferind explicaţii tehnice pentru această „îndesire”, însă în planul relaţiilor interumane, un astfel de voyeurism impregnat ideologic dădea seama fidel de ce fel de „cetăţean are ţara nevoie”: cît mai inhibat şi mai stînjenit de ceea ce este, avînd certitudinea că „partidul a pătruns peste tot” şi „ştie tot”, cît mai stingher în raporturile cu cei apropiaţi, dacă pînă şi îmbrăţişarea celui drag risca sa fie – şi era – înregistrată curent. Pe scurt, un popor în care fiecare îl supraveghea pe fiecare. Aşa cum Lori Gordon a dovedit într-un experiment asupra privării de intimitate, plasînd vreme îndelungată subiectul să trăiască „la vedere” în toate ipostazele cotidiene şi nocturne, după o revoltă iniţială, acesta intra într-o letargie a „nesimţirii funcţionale”, singura adaptativă, urmată succesiv de agresivitate şi lehamite faţă de „celălalt”. Ceva în genul: dacă tot „viaţa mea” e „a voastră”, mi-e totuna „ce vreţi de la mine” şi, deci, „mi se rupe de voi”. Privind România de azi cu ochii celui care încă îşi mai hrăneşte speranţa şi iluziile lui „hai să învăţăm sa fim împreună”, nu poţi să nu constaţi că la originea acestui dezastru identitar care a format specia sociologic majoritară a bădăranului (şi a suratei sale, ţoapa) se află şi acest exerciţiu controlat de dezbrăcare de sine. Din cartierul meu, din oraşul tău, din ţara noastră. „A noastră”?