Prin mijlocirea unui articol recent publicat în Dilema de către Andrei Pleșu (https://dilemaveche.ro/sectiune/editoriale-si-opinii/situatiunea/un-film-antipatic-2220553.html) am ajuns la tulburătorul film mărturie al regizorului leton Edvīns Šnore, The Soviet Story (2008), care documentează – cu imagini de arhivă greu de metabolizat – profunda înrudire dintre nazism și comunism, precum și naturala sincronizare a mașinăriilor de propagandă ale celor două regimuri criminale în rescrierea realității. Care în narativul vulgatei istorice au fost adversare de moarte, dar care în realitatea nemijlocită, pînă au ajuns să se confrunte, s-au aflat într-o continuă conlucrare ”inspirațională”. Exceptîndu-i pe ticăloși (care vor continua să rescrie realitatea pentru a o pune în acord cu propria agendă), un asemenea film ar trebui prezentat tuturor acelora care mai sunt ”vrăjiți” (fie din ignoranță, fie din naivitate) de ”salvatoarea Rusie”. Și despre lecția pe care, din nou și din nou, s-ar cuveni să o însușim: nimic nu se poate construi – deopotrivă personal și societal – întemeiat pe minciună și detașare, ci numai prin asumarea, oricît de dureroasă, a adevărului și responsabilității. Și nimic din tot ceea ce am dobîndit – în termeni de prosperitate, securitate economică și socială, funcționalitate instituțională – nu este ireversibil. Și totul poate fi pierdut, dacă nu ne vom lupta, în neuitare, clipă de clipă, pentru alungarea nebunilor din istorie, și a largilor lor cohorte de profitori! În fond, puterea nebunilor este dată de ignoranța (sau ticăloșia) noastră!

Filmul lui Edvīns Šnore poate fi vizionat integral aici: