Astăzi a apărut la Editura Universității de Vest din Timișoara volumul ”ȘCOALĂ ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ. Axiome sociale, autonomie personală și integrarea schimbării în mediul educațional românesc”.

Inserez un pasaj din coperta IV, care descrie conținutul și miza lucrării:

Lucrarea de față rîvnește cu mijloacele psihologiei sociale și ale psihologiei interculturale aplicate în educație să furnizeze un diagnostic asupra trăirii schimbării din sistem, mergînd dincolo de indicatorii ”obiectivi” care contabilizează resurse materiale, de infrastructură și de formare (rutinier apreciate drept ”deficiente”), încercînd să surprindă resursele subiective, de plan secund, deseori implicite, care pot zugrăvi mult mai expresiv provocările integrării schimbării. Dorind sa furnizeze un suport pentru politicile educaționale care exersează prea adesea mimetismul, cartea de față încearcă să îndrepte atenția înspre teritoriul care poate potența – sau inhiba – autentica schimbare: lumea din lăuntrul celor care produc prefacerea din afară. Numai explorîndu-l și cartografiindu-l, acest registru al subiectivității sociale poate fi remodelat pe tiparele angajării responsabile, discernămîntului și autonomizării, ca sigure temelii ale unei schimbări eliberatoare.

Publicitate