De curînd ne-a părăsit unul dintre cei mai vizionari artiști pe care cultura și lumea românească i-a născut.
Apropiindu-ni-l măcar acum, după, vom putea înțelege mai bine ce am fi putut deveni daca nu i-am fi alungat dintre noi pe cei ca Liviu Ciulei.

”Cu gândiri și cu imagini
Înnegrit-am multe pagini:
Ș-ale cărții, ș-ale vieții,
Chiar din zorii tinereții”.
–––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––


––––––––––-

––––––––––-

Publicitate